IPMS Polska

 • Vickers
  IPMS Polska, nawiązujących do najlepszych tradycji i osiągnięć międzynarodowego ruchu zrzeszającego miłośników modeli redukcyjnych, stawia sobie za cel nadrzędny zrzeszanie w swych szeregach wszystkich pasjonatów tej dziedziny modelarstwa
 • Wingnut Wings Fan Club
 • Wingnut Wings Fan Club 2
 • Spitfire Mk IX
  International Plastic Modellers Society powstało w Wielkiej Brytanii w 1963 roku i jest obecnie najliczniejszą organizacją o zasięgu ogólnoświatowym, zrzeszającą modelarzy redukcyjnych (plastikowych).

Martola

 

Składki członkowskie

Przypominamy wszystkim osobom, które jeszcze nie opłaciły składki członkowskiej za rok 2019, bądź opłaciły jedynie jej pierwszą ratę, że termin płatności składki w pełnej kwocie mija w dniu 30 listopada br. Prosimy o terminowe dokonanie stosowanej wpłaty na konto:

ING BANK ŚLĄSKI  81 1050 1214 1000 0023 5631 8382.

Szczegółowe zasady opłacania składek w latach 2019 i 2020 tutaj

 

 

O nas

Stowarzyszenie IPMS - International Plastic Modellers’ Society powstało w Wielkiej Brytanii w 1963 roku i jest obecnie najliczniejszą organizacją o zasięgu ogólnoświatowym zrzeszającą modelarzy redukcyjnych.

Działalność stowarzyszenia opiera się na aktywności indywidualnych członków się w lokalnych klubach IPMS i w tzw. SIG-ach - Grupach Specjalnego Zainteresowania o zróżnicowanym stopniu sformalizowania prawnego - od grup działających wyłącznie na zasadzie towarzystw koleżeńskich, do stowarzyszeń mających osobowość prawną, realizujących określone zobowiązania statutowe wynikające z obowiązujących w danym kraju przepisów o powoływaniu organizacji społecznych i użyteczności publicznej.

Niezależnie od poziomu sformalizowania działalności podstawowe założenie programowe IPMS ujęte zostało w haśle „Przez modelarzy - dla modelarzy”, które jest jednocześnie jego dewizą.

Naczelną rolą IPMS jest propagowanie różnych form modelarstwa redukcyjnego (plastikowego) w społecznościach lokalnych i na forum krajowym, a także promocja krajowej aktywności modelarskiej na forum międzynarodowym.

Polskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych - IPMS Polska zostało powołane w dniu 26.02.2011 r. podczas Festiwalu Modelarskiego w Bytomiu z inicjatywy grupy założycielskiej modelarzy z ośrodków z całej Polski.

IPMS Polska, nawiązując do najlepszych tradycji i osiągnięć międzynarodowego ruchu miłośników modeli redukcyjnych, stawia sobie za cel zrzeszanie w swych szeregach pasjonatów tej dziedziny modelarstwa.

Polskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych - IPMS Polska działa w oparciu o ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 2019 poz. 713 t.j) i posiada status małej organizacji pozarządowej. Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000388113.

Zapraszamy do wstąpienia w nasze szeregi. W zakładce „Dołącz do nas” znajdziesz informację o warunkach wstąpienia i uczestnictwa w IPMS Polska oraz deklarację członkowską.

 

Dołącz do nas

Koleżanko/Kolego,

Jeśli chcesz poznać ciekawych ludzi, których podobnie jak Ciebie pasjonuje modelarstwo redukcyjne - zapraszamy w nasze szeregi. U nas spotkasz grono doświadczonych modelarzy, jak i takich, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z modelarstwem.

Przystępując do nas otrzymujesz możliwość występowania na konkursach czy festiwalach modelarskich pod logiem Stowarzyszenia oraz zyskujesz prestiż uczestnika ogólnopolskiego Stowarzyszenia Modelarzy Redukcyjnych, które zostało przyjęte w poczet światowego IPMS.

Każdy członek Stowarzyszenia otrzymuje legitymację członkowską, dostęp do grupy dyskusyjnej na portalu społecznościowym, zniżki na zakupy w wybranych sklepach modelarskich, zniżki w przypadku opłat za wstęp bądź inne bonusy na wybranych imprezach modelarskich w kraju i za granicą organizowanych przez stowarzyszenia krajowe i lokalne IPMS.

Z uwagi na fakt, że marka IPMS jest dobrze rozpoznawalna w obiektach muzealnych z techniką i uzbrojeniem na całym świecie, logo IPMS zapewnia zazwyczaj dobry kontakt z obsługą tych obiektów i jest przepustką do bliższego zapoznania się z wystawionymi eksponatami.

Członkom IPMS Polska zapewniamy także możliwość nabycia rozmaitych gadżetów oraz garderoby z logo Stowarzyszenia, jak koszulki polo bądź t-shirt, kurtki typu softshell, polar, lub inne, czapki, itd.

Jeśli masz wątpliwości lub pytania – skontaktuj się z nami - jesteśmy do Twojej dyspozycji!

Deklarację wstąpienia do Stowarzyszenia IPMS Polska prosimy pobrać, wypełnić wszystkie wymagane pola, podpisać i przesłać na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Warunkiem przystąpienia do Stowarzyszenia IPMS Polska jest przesłanie wypełnionej deklaracji członkowskiej oraz uiszczenie opłaty członkowskiej w kwocie 100 zł na rok, na konto:

ING BANK ŚLĄSKI  81 1050 1214 1000 0023 5631 8382

z dopiskiem „imię i nazwisko, rok”.

Składkę można wpłacać również w dwóch ratach - 2x50zł.

Warunkiem uczestnictwa w Stowarzyszeniu IPMS Polska jest aktywna działalność na rzecz Stowarzyszenia oraz uiszczanie składki członkowskiej w wysokości i w terminach określanych co roku w stosownej uchwale Walnego Zgromadzenia.

Szczegółowe zasady opłacania składek w latach 2019 i 2020 tutaj:

 

Pobierz deklarację członkowską

Nasi członkowie mogą być z twojej okolicy:

Lp. Nr ewid. Nazwisko Imię Ośrodek
1  47  ANDRUSZKIEWICZ  JACEK  SZCZECIN
2  37  ANDRZEJEWSKI  JACEK  STARGARD
3  44  BUBA  WOJCIECH  RYBNIK
4  3  CHRUŚCIELEWSKI  MARCIN  RYBNIK
5  19  CIUPEK  JERZY  RYBNIK
6  17  GRZYMSKI  ADAM  PRUSZKÓW
7  45  HAJZLER  TOMASZ  WROCŁAW
8    KAMIŃSKI  ANDRZEJ JANUSZ  OPOLE
9  15  KOGUT  GRZEGORZ  WARSZAWA
10  1  KOZA  KRZYSZTOF  KOSZĘCIN
11  9  KUŚ  TOMASZ  OPOLE
12  14  LIGOCKI  ANDRZEJ  SULEJÓWEK
13  13  MAŃKOWSKI  TOMASZ  KONSTANCIN
 JEZIORNA
14  38  MATEJA  WOJCIECH  SZCZECIN
15  42  MATEJKO  MARCIN  ŚWIDNICA
16  48  MAZUR  RADOSŁAW  SZCZECIN
17  43  ORLIŃSKI  MARIAN  PACZYNA
18  7  PIWOŃSKI  PAWEŁ  WARSZAWA
19  11  PERSKI  ZBIGNIEW  CHORZÓW
20  4  RUCIŃSKI  PRZEMYSŁAW  SZCZECIN
21  39  SMYL  ROBERT  SZCZECIN
22  23  SOMMERFELD  DARIUSZ   ZĄBKI
23  16  STAWSKI  BARTŁOMIEJ  WARSZAWA
24 21  SZCZEPAŃSKI  KRYSTIAN  INOWROCŁAW
25 6  SZYMAŃSKI  PRZEMYSŁAW  JASIENICA
26 40  TOMCZAK  PIOTR  STARGARD
27 34  WASIELEWSKI  MIROSŁAW  WARSZAWA
28 5  WIT  PIOTR  SZCZECIN

Stan na 28.10.2019 r.

Nasze cele

Cele i zadania IPMS Polska

 1. IPMS Polska, nawiązujących do najlepszych tradycji i osiągnięć międzynarodowego ruchu zrzeszającego miłośników modeli redukcyjnych, stawia sobie za cel nadrzędny zrzeszanie w swych szeregach wszystkich pasjonatów tej dziedziny modelarstwa, niezależnie od posiadanej wiedzy, umiejętności i osiągnięć.
 2. IPMS Polska pragnie w naturalny sposób promować najbardziej ambitne formy modelarstwa redukcyjnego, nie znaczy to jednak, że ogranicza się tylko do tych form. Ze szczególnym naciskiem podkreśla się, że w IPMS Polska jest miejsce zarówno dla hobbysty budującego modele z zestawów dla przyjemności i relaksu, jak i dla tych osób, dla których modelarstwo jest formą ekspresji ambicji twórczych i sportowych.
 3. IPMS Polska nie ustanawia żadnych minimalnych standardów umiejętności modelarskich. Wszystko, czego potrzebujesz aby być członkiem IPMS to chęć budowy modeli i traktowanie tego zajęcia jako hobby i opłacenie składki członkowskiej, której wysokość ustalana jest każdorazowo podczas Walnych Zgromadzeń członków tej organizacji. Aktualna składka członkowska wynosi 100 zł na rok.
 4. IPMS Polska przede wszystkim propaguje możliwość publicznego prezentowania własnego dorobku i osiągnięć podczas wystaw modelarskich, a także bezpośrednią wymianę doświadczeń. Uznaje i wspiera również wszelkie formy rywalizacji pomiędzy modelarzami, realizowane w konkursach i festiwalach modelarskich.
 5. IPMS Polska stawia sobie również za cel ułatwienie nawiązywania kontaktów modelarzy zagranicznych z modelarzami polskimi, zarówno w sferze wirtualnej, jak i w zakresie osobistego udziału w konkretnych imprezach modelarskich odbywających się w Polsce. Na ten drugi rodzaj kontaktów kładzie się szczególny nacisk – sfera wirtualna ma służyć do nawiązywania osobistych kontaktów, a nie zastępować je.
 6. Działające już w Polsce kluby i organizacje modelarskie, a także osoby prywatne, nie zrzeszone w żadnej organizacji modelarskiej mogą wspierać działalność
 7. IPMS Polska na zasadzie pełnej dobrowolności i w zakresie odpowiadającym ich możliwościom. Najprostszą jego postacią jest czynne uczestnictwo w IPMS Polska.
 8. Przynależność do IPMS Polska nie stanowi jakiejkolwiek przeszkody dla działalności w innych organizacjach i stowarzyszeniach modelarskich.
 9. IPMS Polska ułatwia kontakty pomiędzy modelarzami zamieszkującymi określony region naszego kraju w celu stworzenia własnego, lokalnego oddziału IPMS.

Grupy Specjalnego Zainteresowania (SIG's)

Są to niezależne grupy, zazwyczaj zrzeszające modelarzy zainteresowanych konkretnym tematem z zakresu wszystkich rodzajów modelarstwa redukcyjnego, np.: wybranym okresem historycznym, historią określonego statku powietrznego, rozwojem techniki bojowej w danym obszarze działań bojowych etc., etc.

Przynależność do SIG nie stoi na przeszkodzie w indywidualnej działalności w ramach IPMS Polska.

Opracowanie dla IPMS Polska: Andrzej Ziober

Zarząd

Zarząd IPMS Polska

Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia Członkowie Zarządu wybierani są w czasie Walnego Zgromadzenia na dwuletnią kadencję. Zarząd ma prawo dokooptować dodatkowe osoby w celu zapewnienia pomocy przy realizacji zadań specjalnych (np. do organizacji konkursów lub wystaw oraz innych form publicznej działalności stowarzyszenia).

Z członkami Zarządu IPMS Polska mogą kontaktować się wszyscy członkowie IPMS Polska poprzez media społecznościowe, pocztę elektroniczną lub osobiście w trakcie imprez modelarskich .

Od 07.09.2019 r w skład Zarządu IPMS Polska wchodzą:

Prezes Stowarzyszenia - Piotr Wit

 

Wiceprezes, Sekretarz Stowarzyszenia – Andrzej Ligocki

 

Skarbnik Stowarzyszenia – Tomasz Mańkowski

 

 

Do dnia 07.09.2019 r w skład Zarządu IPMS Polska wchodzili:

Prezes Stowarzyszenia - Krzysztof Koza

 

Wiceprezes, Skarbnik Stowarzyszenia - Marcin Chruścielewski

 

Sekretarz Stowarzyszenia – Jacek Nabiałek

 

 

Prosimy pamiętać, iż powyższe osoby są wolontariuszami i mają szereg życiowych obowiązków, co może skutkować opóźnieniami w odpowiedzi na przesłane Zarządowi pytania lub sugestie.

 

Sprawozdania

Sprawozdanie za rok 2018

Sprawozdanie merytoryczne z działalności stowarzyszenia IPMS Polska za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

Obrazki z wyjazdów

„Przez szybę” – Viktor Tsimbal, KITSM Patriot, Stupino

Polskie Kluby IPMS

Facebook

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour