IPMS Polska

VII edycja Lubelskich Spotkań Modelarskich

W dniach 20-21 X 2012 odbyła się w Lublinie VII edycja Lubelskich Spotkań
Modelarskich. Tak jak w roku ubiegłym gościliśmy w progach Galerii "Olimp".
Przez dwa dni można było zobaczyć ponad 700 modeli wystawionych przez około
200 wykonawców. Byli to modelarze z Polski, Czech, Włoch, Węgier i Litwy.
Także jak widać było to towarzystwo międzynarodowe. Pokazali oni wiele
świetnie wykonanych modeli. Powiem szczerze komisja oceniająca miała
problem wybraniem tych najlepszych modeli. Ale daliśmy radę. Modele
oceniali:

Andrzej Łopatiuk jako gość oraz organizatorzy: Imieliński Zbigniew,
Laskowski Piotr, Danilczuk Robert, Dziubek Bogusław, Jabłoński Stanisław.

Grand Prix konkursu otrzymał Węgier Gabor Karcasony za kartonowy model motocykla Aprila RSV 4 2011

Zapraszamy na kolejną edycję naszej imprezy
Zbigniew  Imieliński

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour