IPMS Polska

Warsztaty modelarskie dla dzieci

W dniu dzisiejszym zamieszczamy sprawozdanie z warsztatów dla dzieci które zostały przeprowadzone przez członka naszego stowarzyszenia i jednocześnie opiekuna kółka modelarskiego "Broń i Barwa" w Koszęcinie nad którym to IPMS Polska objął patronat.
W dniu 18 grudnia 2013r w Zespole Szkół w Koszęcinie odbyły się warsztaty modelarskie. Działanie to mające na celu propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz umożliwienie dzieciom odkrywania swoich talentów zostało zorganizowane w ramach współpracy Zespołu Szkół i Koła Modelarskiego „Broń i Barwa” funkcjonującego w strukturach Domu Kultury im. W. Rozdzieńskiego w Koszęcinie.
Warsztaty prowadzone przez pana Krzysztofa Kozę, cieszyły się dużym zainteresowaniem dzieci. Przez kilka godzin uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II poznawali podstawy modelarstwa, wykonując modele zakupione za środki przyznane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Koszęcinie.
Wykonane prace stały się własnością młodych konstruktorów. W efekcie przeprowadzonych warsztatów kilku uczniów zaczęło regularnie uczęszczać na spotkanie koszęcińskiego koła modelarskiego, spędzając wolny czas w sposób bezpieczny i rozwijając swoje pasje.
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Koszęcinie za udzielone wsparcie. Specjalne podziękowania kierują także pod adresem ucznia Gimnazjum nr 1 w Koszęcinie – Piotra Kozy, który swoim doświadczeniem oraz umiejętnościami wspierał podczas warsztatów młodsze koleżanki i kolegów.
Koło „Broń i Barwa” zaprasza każdego, kto chciałby spróbować sił w budowaniu modeli lub rozwijać swoje zainteresowania, na zajęcia do Domu Kultury im. W. Rozdzieńskiego Koszęcinie. Informacje na temat działalności koła można znaleźć również na facebooku: „Kółko Modelarskie Broń i Barwa Koszęcin”.

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour