IPMS Polska

Festiwal Puchar Euro 2017 w Polsce

Drodzy koledzy modelarze chcemy zaprosić Was do udziału w Festiwalu Puchar Euro 2017 w Polsce. Tym razem, wyjątkowo festiwal odbędzie się w Koszęcin niedaleko Bytomia na 18-19.03.2017. Serdecznie zapraszamy w imieniu organizatorów.

Dear colleagues modelers we would like to invite you to participate in the Festival Cup Euro 2017 in Poland. This time, exceptionally festival will be held in Koszecin near Bytom on 18-19.03.2017. We cordially invite you on behalf of the organizers.

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour