IPMS Polska

Stowarzyszenie IPMS - International Plastic Modellers’ Society powstało w Wielkiej Brytanii w 1963 roku i jest obecnie najliczniejszą organizacją o zasięgu ogólnoświatowym zrzeszającą modelarzy redukcyjnych.

Działalność stowarzyszenia opiera się na aktywności indywidualnych członków się w lokalnych klubach IPMS i w tzw. SIG-ach - Grupach Specjalnego Zainteresowania o zróżnicowanym stopniu sformalizowania prawnego - od grup działających wyłącznie na zasadzie towarzystw koleżeńskich, do stowarzyszeń mających osobowość prawną, realizujących określone zobowiązania statutowe wynikające z obowiązujących w danym kraju przepisów o powoływaniu organizacji społecznych i użyteczności publicznej.

Niezależnie od poziomu sformalizowania działalności podstawowe założenie programowe IPMS ujęte zostało w haśle „Przez modelarzy - dla modelarzy”, które jest jednocześnie jego dewizą.

Naczelną rolą IPMS jest propagowanie różnych form modelarstwa redukcyjnego (plastikowego) w społecznościach lokalnych i na forum krajowym, a także promocja krajowej aktywności modelarskiej na forum międzynarodowym.

Polskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych - IPMS Polska zostało powołane w dniu 26.02.2011 r. podczas Festiwalu Modelarskiego w Bytomiu z inicjatywy grupy założycielskiej modelarzy z ośrodków z całej Polski.

IPMS Polska, nawiązując do najlepszych tradycji i osiągnięć międzynarodowego ruchu miłośników modeli redukcyjnych, stawia sobie za cel zrzeszanie w swych szeregach pasjonatów tej dziedziny modelarstwa.

Polskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych - IPMS Polska działa w oparciu o ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 2019 poz. 713 t.j) i posiada status małej organizacji pozarządowej. Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000388113.

Zapraszamy do wstąpienia w nasze szeregi. W zakładce „Dołącz do nas” znajdziesz informację o warunkach wstąpienia i uczestnictwa w IPMS Polska oraz deklarację członkowską.

 

Polskie Kluby IPMS

Facebook

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour