IPMS Polska

Polskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych - IPMS Polska działa w oparciu o ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 2019 poz. 713 t.j) i posiada status małej organizacji pozarządowej. Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000388113.

 

Dane rejestrowe Stowarzyszenia IPMS Polska po dokonaniu wpisu nr 7 w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 16 grudnia 2019 r.:

Nazwa pełna:

IPMS POLSKA - POLSKIE STOWARZYSZENIE MODELARZY REDUKCYJNYCH

Forma prawna: STOWARZYSZENIE

KRS: 0000388113

NIP: 6342787992

REGON: 241987643

Data rejestracji: 10 czerwca 2011 r.

Adres siedziby:

ul. Jana Sobieskiego 1 / 28, 05-510 Konstancin-Jeziorna, Polska

 

Cel działania:

Stowarzyszenie jest organizacją o charakterze społeczno-kulturalnym. Stowarzyszenie stawia sobie za cel: - propagowanie i rozwój modelarstwa redukcyjnego na terenie Polski - szerzenie wiedzy historycznej i modelarskiej wśród dzieci i młodzieży szkolnej, również wiedzy dotyczącej Państwa Polskiego - wspieranie poszukiwań oraz restauracja zabytków techniki i wojskowości - promocja Polski na wystawach i konkursach modelarskich w kraju i za granicą - wspieranie działalności lokalnych modelarni, klubów modelarskich i stowarzyszeń.

 

Organ reprezentacji: Zarząd

Sposób reprezentacji: do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Skład Zarządu Stowarzyszenia IPMS Polska:

Piotr Wit - Prezes Zarządu

Tomasz Wacław Mańkowski - Członek Zarządu, Skarbnik

Andrzej Ligocki - Członek Zarządu, Sekretarz

 

Organ nadzoru: Komisja Rewizyjna

Skład Komisji Rewizyjnej:

Dariusz Sommerfeld

Krystian Szczepański

Marcin Matejko

 

Organ sprawujący nadzór: Starosta Powiatu Piaseczyńskiego

 

Inne dane:

Organizacja pożytku publicznego - NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja - NIEOZNACZONY

 

 Statut stowarzyszenia

 

Polskie Kluby IPMS

Facebook

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour