ZAPOWIEDŹ: Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia IPMS POLSKA, Szczecin, 7.10.2023 r.

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
IPMS POLSKA – POLSKIE STOWARZYSZENIE MODELARZY REDUKCYJNYCH

Zarząd IPMS POLSKA – POLSKIE STOWARZYSZENIE MODELARZY REDUKCYJNYCH zaprasza Członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia IPMS POLSKA – POLSKIE STOWARZYSZENIE MODELARZY REDUKCYJNYCH, które odbędzie się w dniu 7 października 2023 r. (sobota) w trakcie XI Szczecińskiego Festiwalu Modelarskiego TPD Paprykarz 2023, w siedzibie Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego – „Technopark Pomerania” w Szczecinie, ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin:
I termin: o godzinie 12:00,
II termin: o godzinie 12:30, w dniu i miejscu jak wyżej.

Porządek obrad obejmuje podjęcie uchwały ws wysokości składki członkowskiej w roku 2024 oraz spotkanie z ewentualnymi kandydatami na członków Stowarzyszenia.

Osoby, które nie mogą przybyć na Walne Zebranie mogą przekazać pełnomocnictwo dla Przewodniczącego Zebrania – upoważnienie do głosowania nad uchwałami przewidzianymi w porządku obrad i podejmowanymi na tym Zebraniu oraz do głosowania nad ewentualnymi wnioskami składanymi w trakcie obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia IPMS Polska.

Treść zaproszenia, proponowany porządek obrad oraz wzór pełnomocnictwa zamieszczone zostały na stronie internetowej Stowarzyszenia IPMS Polska w zakładce „Do pobrania” https://ipmspolska.org.pl/do-pobrania/ .

Z modelarskim pozdrowieniem,
Zarząd IPMS Polska

ENG:

Invitation to the General Meeting of the IPMS Polska Society Members

The NOTICE is hereby given by the Executive Committee of Polskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych IPMS POLSKA (International Plastic Modellers’ Society POLSKA) to all members of the Society in terms of Article 17 of the Society’s Articles of Association that a General Meeting of IPMS POLSKA (GM) shall be held on October 7th, 2023 (Saturday) at the venue of Szczecin Park of Technology and Science (Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny) – “Technopark Pomerania”, ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin.

1-st term: at 12:00 p.m., II-nd term: at 12:30 p.m., on the day and at the venue as above.

The proposed agenda includes voting on a membership fee in 2024 and a meeting with possible IPMS Polska member candidates.

In the event that you are unable to be present at the General Meeting of the Society, you can submit a power of attorney to the Chairman of the Meeting authorizing him to vote on the resolutions included in the agenda and to be taken at this Meeting, and to vote on any motions submitted during the Meeting.

The Notice, proposed Agenda of the IPMS POLSKA General Meeting as well as the form of the power of attorney can be downloaded from the IPMS Polska website, tab “Download” https://ipmspolska.org.pl/do-pobrania/ .

best regards
IPMS Polska Executive Committee

.