IPMS Polska

Cele i zadania IPMS Polska

  1. IPMS Polska – Polskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych, nawiązując do najlepszych tradycji i osiągnięć międzynarodowego ruchu zrzeszającego miłośników plastikowych modeli redukcyjnych, stawia sobie za cel zrzeszanie w swych szeregach wszystkich pasjonatów tej dziedziny modelarstwa, niezależnie od posiadanej wiedzy, umiejętności, osiągnięć i zaangażowania.
  2. IPMS Polska pragnie promować najbardziej ambitne formy modelarstwa redukcyjnego, nie znaczy to jednak, że ogranicza się tylko do tych form. W IPMS Polska jest miejsce zarówno dla hobbystów budujących modele z zestawów dla przyjemności i relaksu, jak i dla osób, dla których modelarstwo jest formą ekspresji ambicji twórczych, artystycznych i sportowych.
  3. IPMS Polska nie ustanawia minimalnych standardów umiejętności modelarskich. Wszystko, czego potrzeba, aby być członkiem IPMS to chęć budowy, kolekcjonowania lub oglądania modeli i traktowanie tego zajęcia jako hobby oraz opłacanie składek członkowskich, których wysokość ustalana jest podczas Walnych Zgromadzeń członków Stowarzyszenia. Od początku istnienia IPMS Polska składka członkowska wynosi 100 zł na rok.
  4. IPMS Polska propaguje możliwość publicznego prezentowania własnego dorobku i osiągnięć podczas wystaw modelarskich, a także bezpośrednią wymianę doświadczeń. IPMS Polska uznaje i wspiera wszelkie formy zdrowej rywalizacji pomiędzy modelarzami, realizowane poprzez uczestnictwo w konkursach i festiwalach modelarskich.
  5. IPMS Polska stawia sobie za cel ułatwienie nawiązywania kontaktów modelarzy zagranicznych z modelarzami polskimi, zarówno w sferze wirtualnej, jak i w zakresie osobistego udziału w imprezach modelarskich odbywających się w Polsce i za granicą. Na ten drugi rodzaj kontaktów kładzie się szczególny nacisk – sfera wirtualna winna służyć do nawiązywania kontaktów osobistych, a nie je zastępować.
  6. Kluby i organizacje modelarskie działające w Polsce, a także osoby fizyczne i prawne, nie zrzeszone w żadnej organizacji modelarskiej, mogą wspierać działalność Stowarzyszenia IPMS Polska na zasadzie pełnej dobrowolności i w zakresie odpowiadającym ich możliwościom. Najprostszą tego postacią jest czynne uczestnictwo w IPMS Polska w formie członkostwa zwyczajnego bądź finansowe i organizacyjne wspieranie Stowarzyszenia w ramach członkostwa wspierającego.
  7. Przynależność do IPMS Polska nie stanowi przeszkody dla działalności w innych organizacjach, klubach i stowarzyszeniach modelarskich.
  8. IPMS Polska ułatwia kontakty pomiędzy modelarzami i sympatykami modelarstwa zamieszkującymi poszczególne regiony Polski mające na celu tworzenia własnych, lokalnych oddziałów bądź klubów IPMS.

Opracowano na podstawie materiałów źródłowych

Polskie Kluby IPMS

Facebook

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour