IPMS Polska

Polskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych, nawiązując do najlepszych tradycji i osiągnięć międzynarodowego ruchu miłośników modeli redukcyjnych, stawia sobie za cel zrzeszanie w swych szeregach modelarzy i sympatyków modelarstwa redukcyjnego.

IPMS Polska

IPMS Polska pragnie promować najbardziej ambitne formy modelarstwa redukcyjnego, nie znaczy to jednak, że ogranicza się tylko do tych form.
W IPMS Polska jest miejsce zarówno dla hobbystów budujących modele z zestawów dla przyjemności i relaksu, jak i dla osób, dla których modelarstwo jest formą ekspresji ambicji twórczych, artystycznych i sportowych.
IPMS Polska stawia sobie za cel ułatwienie nawiązywania kontaktów modelarzy zagranicznych z modelarzami polskimi, zarówno w sferze wirtualnej,
jak i w zakresie osobistego udziału w imprezach modelarskich odbywających się w Polsce i za granicą.

IPMS Polska

Naczelnym celem Stowarzyszenia IPMS Polska jest propagowanie różnych form modelarstwa redukcyjnego (modelarstwa plastikowego) w społecznościach lokalnych i na forum krajowym poprzez spotkania i rywalizację na konkursach modelarskich, a także promocja krajowej aktywności modelarskiej na forum międzynarodowym.
Niezależnie od poziomu sformalizowania działalności podstawowe założenie programowe IPMS ujęte zostało w haśle „Przez modelarzy – dla modelarzy”, które jest jednocześnie jego dewizą.

IPMS Polska

Na naszej stronie znajdziecie wyczerpujący terminarz wydarzeń modelarskich krajowych i zagranicznych.

Staramy się na bieżąco aktualizować nasz kalendarz, jednakże możemy nie posiadać wszystkich informacji. Dlatego, przed podjęciem decyzji o ewentualnym uczestnictwie w wybranej imprezie, sugerujemy zasięgniecie informacji bezpośrednio u jej organizatorów.

IPMS Polska

International Plastic Modellers Society powstało w Wielkiej Brytanii w 1963 roku i jest obecnie najliczniejszą organizacją o zasięgu ogólnoświatowym, zrzeszającą modelarzy redukcyjnych (plastikowych).
Krajowe stowarzyszenie IPMS oraz lokalne kluby IPMS działają w Polsce od początku lat dziewięćdziesiątych ub. wieku.

IPMS Polska

PMS Polska nie ustanawia minimalnych standardów umiejętności modelarskich. Wszystko, czego potrzeba, aby być członkiem IPMS to chęć budowy, kolekcjonowania lub oglądania modeli i traktowanie tego zajęcia jako hobby oraz, jak w każdym stowarzyszeniu, opłacanie składek członkowskich, których wysokość na dany rok kalendarzowy ustalana jest podczas Walnych Zgromadzeń członków Stowarzyszenia.

IPMS Polska

IPMS Polska propaguje możliwość publicznego prezentowania własnego dorobku i osiągnięć podczas wystaw modelarskich, a także bezpośrednią wymianę doświadczeń.
IPMS Polska uznaje i wspiera wszelkie formy zdrowej rywalizacji pomiędzy modelarzami, realizowane poprzez uczestnictwo w konkursach i festiwalach modelarskich.
Swoje prace oraz prace naszych gości prezentujemy także w Galerii na tej stronie..

IPMS Polska

IPMS Polska pragnie promować najbardziej ambitne formy modelarstwa redukcyjnego, nie znaczy to jednak, że ogranicza się tylko do tych form.
W IPMS Polska jest miejsce zarówno dla hobbystów budujących modele z zestawów dla przyjemności i relaksu, jak i dla osób, dla których modelarstwo jest formą ekspresji ambicji twórczych, artystycznych i sportowych.
IPMS Polska stawia sobie za cel ułatwienie nawiązywania kontaktów modelarzy zagranicznych z modelarzami polskimi, zarówno w sferze wirtualnej, jak i w zakresie osobistego udziału w imprezach modelarskich odbywających się w Polsce i za granicą.

O nas

IPMS Polska – Polskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych zostało powołane w dniu 26.02.2011 r. podczas Festiwalu Modelarskiego w Bytomiu z inicjatywy grupy założycielskiej modelarzy z ośrodków z całej Polski.

Stowarzyszenie jest organizacją o charakterze społeczno-kulturalnym.

IPMS Polska, nawiązując do najlepszych tradycji i osiągnięć międzynarodowego ruchu miłośników modeli redukcyjnych, stawia sobie za cel zrzeszanie w swych szeregach pasjonatów – modelarzy i sympatyków modelarstwa redukcyjnego.

Komunikat 1

 

Składki członkowskie

Składki członkowskie należy wpłacać na konto
(UWAGA: z dn. 1.08.2023 r. nowy nr konta):

BNP PARIBAS

38 1600 1462 1738 2933 0000 0001