Cele i zadania IPMS Polska

1

IPMS Polska – Polskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych, nawiązując do najlepszych tradycji i osiągnięć międzynarodowego ruchu zrzeszającego miłośników plastikowych modeli redukcyjnych, stawia sobie za cel zrzeszanie w swych szeregach wszystkich pasjonatów tej dziedziny modelarstwa, niezależnie od posiadanej wiedzy, umiejętności, osiągnięć i zaangażowania.

2

IPMS Polska pragnie promować najbardziej ambitne formy modelarstwa redukcyjnego, nie znaczy to jednak, że ogranicza się tylko do tych form. W IPMS Polska jest miejsce zarówno dla hobbystów budujących modele z zestawów dla przyjemności i relaksu, jak i dla osób, dla których modelarstwo jest formą ekspresji ambicji twórczych, artystycznych i sportowych.

3

IPMS Polska nie ustanawia minimalnych standardów umiejętności modelarskich. Wszystko, czego potrzeba, aby być członkiem IPMS to chęć budowy, kolekcjonowania lub oglądania modeli i traktowanie tego zajęcia jako hobby oraz opłacanie składek członkowskich, których wysokość ustalana jest podczas Walnych Zgromadzeń członków Stowarzyszenia. Aktualnie składka członkowska wynosi 120 zł na rok.

4

IPMS Polska propaguje możliwość publicznego prezentowania własnego dorobku i osiągnięć podczas wystaw modelarskich, a także bezpośrednią wymianę doświadczeń. IPMS Polska uznaje i wspiera wszelkie formy zdrowej rywalizacji pomiędzy modelarzami, realizowane poprzez uczestnictwo w konkursach i festiwalach modelarskich.

5

IPMS Polska stawia sobie za cel ułatwienie nawiązywania kontaktów modelarzy zagranicznych z modelarzami polskimi, zarówno w sferze wirtualnej, jak i w zakresie osobistego udziału w imprezach modelarskich odbywających się w Polsce i za granicą. Na ten drugi rodzaj kontaktów kładzie się szczególny nacisk – sfera wirtualna winna służyć do nawiązywania kontaktów osobistych, a nie je zastępować.

6

Kluby i organizacje modelarskie działające w Polsce, a także osoby fizyczne i prawne, nie zrzeszone w żadnej organizacji modelarskiej, mogą wspierać działalność Stowarzyszenia IPMS Polska na zasadzie pełnej dobrowolności i w zakresie odpowiadającym ich możliwościom. Najprostszą tego postacią jest czynne uczestnictwo w IPMS Polska w formie członkostwa zwyczajnego bądź finansowe i organizacyjne wspieranie Stowarzyszenia w ramach członkostwa wspierającego.

7

Przynależność do IPMS Polska nie stanowi przeszkody dla działalności w innych organizacjach, klubach i stowarzyszeniach modelarskich.

8

IPMS Polska ułatwia kontakty pomiędzy modelarzami i sympatykami modelarstwa zamieszkującymi poszczególne regiony Polski mające na celu tworzenia własnych, lokalnych oddziałów bądź klubów IPMS.