O nas

IPMS – informacje ogólne

Międzynarodowe Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych, ang. IPMS – International Plastic Modellers’ Society , powstało w Wielkiej Brytanii w 1963 roku i jest obecnie najliczniejszą organizacją o zasięgu ogólnoświatowym zrzeszającą modelarzy redukcyjnych i sympatyków tej dziedziny modelarstwa.

Działalność stowarzyszenia opiera się na aktywności indywidualnych członków się w lokalnych oddziałach bądź klubach IPMS i w tzw. SIG-ach – Grupach Specjalnego Zainteresowania o zróżnicowanym stopniu sformalizowania prawnego – od grup działających wyłącznie na zasadzie towarzystw koleżeńskich, do stowarzyszeń mających osobowość prawną, realizujących określone zobowiązania statutowe wynikające z obowiązujących w danym kraju przepisów o powoływaniu organizacji społecznych i użyteczności publicznej.

Niezależnie od poziomu sformalizowania działalności podstawowe założenie programowe IPMS ujęte zostało w haśle „Przez modelarzy – dla modelarzy”, które jest jednocześnie jego dewizą.

Naczelną rolą IPMS jest propagowanie różnych form modelarstwa redukcyjnego (modelarstwa plastikowego) w społecznościach lokalnych i na forum krajowym, a także promocja krajowej aktywności modelarskiej na forum międzynarodowym.

IPMS Polska

Polskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych – IPMS Polska zostało powołane w dniu 26.02.2011 r. podczas Festiwalu Modelarskiego w Bytomiu z inicjatywy grupy założycielskiej modelarzy z ośrodków z całej Polski.

Stowarzyszenie jest organizacją o charakterze społeczno-kulturalnym.

IPMS Polska, nawiązując do najlepszych tradycji i osiągnięć międzynarodowego ruchu miłośników modeli redukcyjnych, stawia sobie za cel zrzeszanie w swych szeregach pasjonatów – modelarzy i sympatyków modelarstwa redukcyjnego.

Podstawowe cele działalności Stowarzyszenia IPMS Polska:

E

propagowanie i rozwój modelarstwa redukcyjnego na terenie Polski

E

szerzenie wiedzy historycznej i modelarskiej wśród dzieci i młodzieży szkolnej, również wiedzy dotyczącej Państwa Polskiego

E

wspieranie poszukiwań oraz restauracji zabytków techniki i wojskowości

E

promocja Polski na wystawach i konkursach modelarskich w kraju i za granicą

E

wspieranie działalności lokalnych modelarni, klubów modelarskich i stowarzyszeń

Zapraszamy do wstąpienia w nasze szeregi. W zakładce „Dołącz do nas” znajdziesz informację o warunkach wstąpienia i uczestnictwa w IPMS Polska oraz deklarację członkowską.

Trochę historii, czyli co było wcześniej

Pierwsze kluby miłośników budowy modeli plastikowych powstały w latach siedemdziesiątych ub. wieku i wówczas zaczęto organizować pierwsze konkursy z ich udziałem, później nawet Mistrzostwa Polski pod egidą LOK i APRL. Pierwszy polski IPMS pod nazwą IPMS Poland powstał w 1990 r. z inicjatywy modelarza z Lublina – p. Zbigniewa Boratyńskiego (ur. 1949, zm. 2014). Sejmik założycielski odbył się w Lublinie 13 października – stowarzyszenie zostało zarejestrowane w KRS i działało zgodnie koncepcją brytyjskiego IPMS-u, w której większy nacisk kładzie się na spotkania towarzyskie i promocję hobby w społeczeństwie niż na rywalizację sportową, choć konkursy też były organizowane. Przez kilka lat pod egidą IPMS Poland odbywały się coroczne zloty członków stowarzyszenia połączone z wystawami modeli. W krótkim czasie organizacja rozrosła się i w szczytowym okresie miała ponad 300 członków. Wydawany był nawet Biuletyn (do 1994 r. włącznie). Aktywność Z.Boratyńskiego była elementem scalającym wszystkich członków i mobilizującym do działania. Jednak praca zawodowa i liczne obowiązki z nią związane zmusiły Z.Boratyńskiego do rezygnacji z czynnego udziału w pracach IPMS, co spowodowało, iż po kilku latach stowarzyszenie oficjalnie zakończyło działalność.

Opracowano na podstawie: tekst: A.Zober, zdjęcia z archiwum KMR Pancelot via K.Cieślak i K.Wagner

Lokalne oddziały i kluby IPMS w Polsce

Aktualnie w Polsce działają niżej wymienione lokalne oddziały i kluby IPMS:

E

IPMS Silesia

Stowarzyszenie IPMS Polska w miarę możliwości ułatwi kontakty pomiędzy modelarzami z różnych ośrodków w kraju w celu stworzenia własnego, lokalnego oddziału bądź klubu IPMS.

Na prośbę przedstawicieli danego ośrodka modelarstwa redukcyjnego IPMS Polska może także objąć patronatem lokalne wydarzenie modelarskie.

Grupy Specjalnego Zainteresowania (SIGi)

Grupy specjalnego zainteresowania, tzw. SIG-i (od ang. Special Interest Group) są niezależnymi grupami, zazwyczaj zrzeszającymi modelarzy zainteresowanych konkretnym tematem z zakresu wszystkich rodzajów modelarstwa redukcyjnego, np.: wybranym okresem historycznym, historią określonego statku powietrznego, rozwojem techniki bojowej w danym obszarze działań bojowych, itd.

Przynależność do SIG nie stoi na przeszkodzie w indywidualnej działalności w ramach IPMS Polska.

W Polsce aktywnie działają następujące Grupy specjalnego zainteresowania: Wingnut Wings i Tomcatsky.