O nas

IPMS – informacje ogólne

Międzynarodowe Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych, ang. IPMS – International Plastic Modellers’ Society , powstało w Wielkiej Brytanii w 1963 roku i jest obecnie najliczniejszą organizacją o zasięgu ogólnoświatowym zrzeszającą modelarzy redukcyjnych i sympatyków tej dziedziny modelarstwa.

Działalność stowarzyszenia opiera się na aktywności indywidualnych członków się w lokalnych oddziałach bądź klubach IPMS i w tzw. SIG-ach – Grupach Specjalnego Zainteresowania o zróżnicowanym stopniu sformalizowania prawnego – od grup działających wyłącznie na zasadzie towarzystw koleżeńskich, do stowarzyszeń mających osobowość prawną, realizujących określone zobowiązania statutowe wynikające z obowiązujących w danym kraju przepisów o powoływaniu organizacji społecznych i użyteczności publicznej.

Niezależnie od poziomu sformalizowania działalności podstawowe założenie programowe IPMS ujęte zostało w haśle „Przez modelarzy – dla modelarzy”, które jest jednocześnie jego dewizą.

Naczelną rolą IPMS jest propagowanie różnych form modelarstwa redukcyjnego (modelarstwa plastikowego) w społecznościach lokalnych i na forum krajowym, a także promocja krajowej aktywności modelarskiej na forum międzynarodowym.

IPMS Polska

Polskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych – IPMS Polska zostało powołane w dniu 26.02.2011 r. podczas Festiwalu Modelarskiego w Bytomiu z inicjatywy grupy założycielskiej modelarzy z ośrodków z całej Polski.

Stowarzyszenie jest organizacją o charakterze społeczno-kulturalnym.

IPMS Polska, nawiązując do najlepszych tradycji i osiągnięć międzynarodowego ruchu miłośników modeli redukcyjnych, stawia sobie za cel zrzeszanie w swych szeregach pasjonatów – modelarzy i sympatyków modelarstwa redukcyjnego.

Podstawowe cele działalności Stowarzyszenia IPMS Polska:

E

propagowanie i rozwój modelarstwa redukcyjnego na terenie Polski

E

szerzenie wiedzy historycznej i modelarskiej wśród dzieci i młodzieży szkolnej, również wiedzy dotyczącej Państwa Polskiego

E

wspieranie poszukiwań oraz restauracji zabytków techniki i wojskowości

E

promocja Polski na wystawach i konkursach modelarskich w kraju i za granicą

E

wspieranie działalności lokalnych modelarni, klubów modelarskich i stowarzyszeń

Zapraszamy do wstąpienia w nasze szeregi. W zakładce „Dołącz do nas” znajdziesz informację o warunkach wstąpienia i uczestnictwa w IPMS Polska oraz deklarację członkowską.

Lokalne oddziały i kluby IPMS w Polsce

Aktualnie w Polsce działają niżej wymienione lokalne oddziały i kluby IPMS:

E

IPMS Silesia

E

IPMS Wrocław

Stowarzyszenie IPMS Polska w miarę możliwości ułatwi kontakty pomiędzy modelarzami z różnych ośrodków w kraju w celu stworzenia własnego, lokalnego oddziału bądź klubu IPMS.

Na prośbę przedstawicieli danego ośrodka modelarstwa redukcyjnego IPMS Polska może także objąć patronatem lokalne wydarzenie modelarskie.

Grupy Specjalnego Zainteresowania (SIGi)

Grupy specjalnego zainteresowania, tzw. SIG-i (od ang. Special Interest Group) są niezależnymi grupami, zazwyczaj zrzeszającymi modelarzy zainteresowanych konkretnym tematem z zakresu wszystkich rodzajów modelarstwa redukcyjnego, np.: wybranym okresem historycznym, historią określonego statku powietrznego, rozwojem techniki bojowej w danym obszarze działań bojowych, itd.

Przynależność do SIG nie stoi na przeszkodzie w indywidualnej działalności w ramach IPMS Polska.

W Polsce aktywnie działają następujące Grupy specjalnego zainteresowania: Wingnut Wings i Tomcatsky.