Sprawozdania

Sprawozdania

Sprawozdanie za rok 2019

Sprawozdanie merytoryczne z działalności stowarzyszenia IPMS Polska za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

Sprawozdanie za rok 2018

Sprawozdanie merytoryczne z działalności stowarzyszenia IPMS Polska za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

Sprawozdanie za rok 2020

Sprawozdanie merytoryczne z działalności stowarzyszenia IPMS Polska za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 r. zatwierdzone uchwałą nr 1/2021 Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia IPMS Polska z dnia 20 lutego 2021 r.

Pozostałe dokumenty

Plan prac w 2020 r.

Plan prac Stowarzyszenia IPMS Polska w roku 2020 przyjęty uchwałą nr 7/2020 Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia IPMS Polska z dnia 20 lutego 2020 r.

Plan prac w 2020 r. - aktualizacja nr 1

Aktualizacja planu prac Stowarzyszenia IPMS Polska w roku 2020 z uwagi na pandemię COVID-19 przyjęta uchwałą nr 9/2020 Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia IPMS Polska z dnia 12 września 2020 r.

Plan prac w 2021 r.

Plan prac Stowarzyszenia IPMS Polska w roku 2021 przyjęty uchwałą nr 5/2021 Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia IPMS Polska z dnia 20 lutego 2021 r.