Sprawozdania

Sprawozdania

Sprawozdanie za rok 2020

Sprawozdanie merytoryczne z działalności stowarzyszenia IPMS Polska za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 r. zatwierdzone uchwałą nr 1/2021 Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia IPMS Polska z dnia 20 lutego 2021 r.

Sprawozdanie za rok 2021

Sprawozdanie merytoryczne z działalności stowarzyszenia IPMS Polska za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 r. zatwierdzone uchwałą nr 1/2022 Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia IPMS Polska z dnia 05 marca 2022 r.

Sprawozdanie za rok 2022

Sprawozdanie merytoryczne z działalności stowarzyszenia IPMS Polska za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 r. zatwierdzone uchwałą nr 1/2023 Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia IPMS Polska z dnia 26 marca 2023 r.

Sprawozdanie za rok 2023

Sprawozdanie merytoryczne z działalności stowarzyszenia IPMS Polska za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 r. zatwierdzone uchwałą nr 1/2024 Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia IPMS Polska z dnia 16 marca 2024 r.

Pozostałe dokumenty

Plan prac w 2021 r.

Plan prac Stowarzyszenia IPMS Polska w roku 2021 przyjęty uchwałą nr 5/2021 Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia IPMS Polska z dnia 20 lutego 2021 r.

Plan prac w 2022 r.

Plan prac Stowarzyszenia IPMS Polska na rok 2022 przyjęty uchwałą nr 5/2022 Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia IPMS Polska z dnia 05 marca 2022 r.

Plan prac w 2023 r.

Plan prac Stowarzyszenia IPMS Polska na rok 2023 przyjęty uchwałą nr 5/2023 Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia IPMS Polska z dnia 26 marca 2023 r.

Plan prac w 2024 r.

Plan prac Stowarzyszenia IPMS Polska na rok 2024 przyjęty uchwałą nr 5/2024 Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia IPMS Polska z dnia 16 marca 2024 r.