OŚWIADCZENIE / DISCLAIMER

PL

IPMS Polska oświadcza, że wszelkie treści zamieszczane na stronie www.ipmspolska.org.pl mają na celu tylko i wyłącznie przekazywanie wiedzy modelarskiej i historycznej, informacji praktycznych dotyczących konkretnych tematów oraz promowanie modelarstwa jako atrakcyjnej i pożytecznej formy spędzania czasu. Żadne z zamieszczonych na niniejszej stronie www informacji, czy też fotografii, nie ma służyć propagowaniu jakichkolwiek ideologii. Wszelka ewentualna symbolika zamieszczona w postach IPMS Polska ma jedynie charakter historyczny.

Wszelkie zdjęcia i informacje zamieszczone na tej stronie, jeżeli nie zaznaczono inaczej, są tylko i wyłącznie autorstwa członków Stowarzyszenia IPMS Polska i nie mogą być wykorzystywane bez zgody Stowarzyszenia. Wykorzystywanie treści i/lub fotografii z portalu IPMS Polska w celach komercyjnych każdorazowo wymaga pisemnej zgody Zarządu Stowarzyszenia. Jednocześnie IPMS Polska wyraża zgodę na nieodpłatne kopiowanie i przetwarzanie zdjęć, oraz zawartych treści na użytek własny.

Za pośrednictwem tej witryny można łączyć się z innymi stronami internetowymi. IPMS Polska nie ma wpływu ani kontroli nad charakterem, treścią i dostępnością tych witryn. Publikacja jakichkolwiek linków do innych stron www niekoniecznie oznacza zalecanie lub popieranie poglądów wyrażanych na tych stronach.

Dokładamy wszelkich starań, aby niniejsza strona www działała sprawnie. Jednakże www.ipmpspolska.org.pl nie ponosi odpowiedzialności za tymczasową niedostępność witryny z powodu problemów technicznych lub utraty danych.

ENG

IPMS Polska hereby declares that all content posted on the website www.ipmspolska.org.pl is intended solely to transfer scale modelling and historical knowledge, practical information on specific topics and to promote scale modelling as attractive and useful way of spending time. None of the information or photographs posted on this website are intended to promote any ideologies. Any symbolism in IPMS Polska’s posts is of historical meaning only.

All photos and information posted on this website, unless stated otherwise, are only and exclusively of members of the IPMS Polska authorship and cannot be used without the consent of the Association. The use of content and / or photographs from the IPMS Polska website for commercial purposes requires the written consent of the Association Board. At the same time, IPMS Polska consents to the free copying and processing of photos and content contained on this website solely for personal use.

Through this website you are able to link to other websites which are not under the control of www.ipmpspolska.org.pl. We have no control over the nature, content and availability of those sites. The inclusion of any links does not necessarily imply a recommendation or endorse the views expressed within them.

Every effort is made to keep the website up and running smoothly. However, www.ipmpspolska.org.pl takes no responsibility for, and will not be liable for, the website being temporarily unavailable due to any technical issues or any data loss.