Zarząd IPMS Polska

Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia Członkowie Zarządu wybierani są przez Walne Zgromadzenie na czteroletnią kadencję. Zarząd ma prawo dokooptować dodatkowe osoby w celu zapewnienia pomocy przy realizacji zadań specjalnych (np. do organizacji konkursów lub wystaw oraz innych form publicznej działalności stowarzyszenia).

Z członkami Zarządu IPMS Polska mogą kontaktować się wszyscy członkowie IPMS Polska poprzez media społecznościowe, pocztę elektroniczną lub osobiście, np w trakcie imprez i spotkań modelarskich .

Skład Zarządu IPMS Polska

Od 11.09.2021 r

Piotr Wit

Prezes Stowarzyszenia

Andrzej Ligocki

Wiceprezes, Sekretarz Stowarzyszenia

Tomasz Mańkowski

Skarbnik Stowarzyszenia

Prosimy pamiętać, iż powyższe osoby są wolontariuszami i mają szereg życiowych obowiązków, co może skutkować opóźnieniami w odpowiedzi na przesłane Zarządowi pytania lub sugestie.