Do pobrania

Propozycje regulaminów konkursowych
Statutowe – bieżące

Nowy statut Stowarzyszenia IPMS Polska

Statut przyjęty uchwałą nr 12/2020 Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia IPMS Polska z dnia 12 września 2020 r.
Do czasu zatwierdzenia nowego statutu przez KRS obowiązuje statut z dnia 7 września 2019 r.