IPMS Polska

Sprawozdanie za rok 2018

Sprawozdanie merytoryczne z działalności stowarzyszenia IPMS Polska za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

 

 

Sprawozdanie za rok 2019

 Sprawozdanie merytoryczne z działalności stowarzyszenia IPMS Polska za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

Polskie Kluby IPMS

Facebook

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour