Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia IPMS POLSKA – Polskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
IPMS POLSKA – POLSKIE STOWARZYSZENIE MODELARZY REDUKCYJNYCH

Zarząd IPMS POLSKA – POLSKIE STOWARZYSZENIE MODELARZY REDUKCYJNYCH zaprasza Członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia IPMS POLSKA – POLSKIE STOWARZYSZENIE MODELARZY REDUKCYJNYCH, które odbędzie się w dniu 5 marca 2022 r. (sobota) w siedzibie Narodowego Muzeum Techniki w Warszawie, Pałac Kultury i Nauki, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa (wejście od strony al.Jerozolimskich, południowe skrzydło PKiN):
I termin: o godzinie 12:00,
II termin: o godzinie 12:30, w dniu i miejscu jak wyżej.
Proponowany porządek obrad:
1. otwarcie zebrania;
2. wybór Przewodniczącego Zebrania;
3. wybór protokolanta;
4. przyjęcie porządku obrad;
5. przyjęcie Regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;
6. wybór Komisji Uchwał i Wniosków;
7. wybór Komisji Skrutacyjnej;
8. przedstawienie sprawozdania merytorycznego za rok 2021;
9. przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2021;
10. przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2021;
11. przedstawienie planu prac Stowarzyszenia w roku 2022;
12. dyskusja;
13. głosowanie uchwał w przedmiocie:
– Uchwała nr 1/2022 – przyjęcia sprawozdania merytorycznego za rok 2021;
– Uchwała nr 2/2022 – przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2021;
– Uchwała nr 3/2022 – przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2021;
– Uchwała nr 4/2022 – udzielenia absolutorium dla członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za rok 2021;
– Uchwała nr 5/2022 – Przyjęcie planu prac Stowarzyszenia w roku 2022.
14. wolne wnioski;
15. zamknięcie posiedzenia.
Po zakończeniu Zebrania przewidujemy zwiedzanie Muzeum.
W przypadku, jeśli nie możecie Państwo zapewnić swego stawiennictwa na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie pełnomocnictwa dla Przewodniczącego Zebrania upoważniającego do głosowania nad uchwałami przewidzianymi w porządku obrad i podejmowanymi na tym Zebraniu oraz do głosowania nad ewentualnymi wnioskami składanymi w trakcie obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia IPMS Polska.
Wzór pełnomocnictwa stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia i jest do pobrania ze strony internetowej Stowarzyszenia, zakładka Do pobrania.

Własnoręcznie podpisane pełnomocnictwo należy przesłać na adres siedziby stowarzyszenia:
IPMS POLSKA – Polskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych,
ul. Jana Sobieskiego 1/28,
05-510 Konstancin Jeziorna,
w terminie do dnia 3 marca 2022 r.,
bądź przekazać osobiście na ręce członka Stowarzyszenia z Waszego ośrodka, który będzie obecny na Walnym Zebraniu.
Z modelarskim pozdrowieniem,
Zarząd IPMS Polska

ENG:
IPMS POLSKA Executive Committee invites to IPMS POLSKA General Meeting which shall be held on 5th March 2022 (Saturday) at the premises of Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie (National Museum of Technology in Warsaw), Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa (southern section of the Palace of Culture and Science, entrance from Jerozolimskie av.).
The invitation to the General Meeting has been published on 5th February 2022 on the main page of IPMS POLSKA website https://ipmspolska.org.pl/ as Komunikat 1 – Announcement 1 and will be e-mailed individually to every Member of IPMS POLSKA in due time.
Best regards,
IPMS POLSKA Executive Committee

Wydarzenie zostało zakończone.

Data

mar 05 2022
Expired!

Czas

12:00 - 14:00
Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie

Lokalizacja

Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie
Pałac Kultury i Nauki, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa
Strona WWW
https://nmt.waw.pl/
IPMS Polska – Polskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych

Organizator

IPMS Polska – Polskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych
Email
ipms@ipmspolska.org.pl