25 cm Schwerer Minenwerfer 1916, 1/72

PL: 25 cm, niemiecki moździerz okopowy.
Moździerz to nieco poprawiony, dostępny w sieci model 3d na bazie skanu 3d obiektu muzealnego.
Amunicja to autorska twórczość 3d. Figurki: Munich Kits. Scenka posiada podświetlenie LED.

Eng: 25mm Schwerer Minenwerfer, Beaumont-Hamel, Somme, August 1916, 1/72.
25 cm German heavy trench mortar. The mortar is a 3d print of slightly improved 3D model available on the Internet.
The model is based on a 3D scan of a real museum object. Ammunition is my own 3d creativity.
Figures: Munich Kits. The scene has LED backlight.