Fiat CR.42 Falco, Italeri, 1/48

Model przedstawia samolot myśliwski Fiat CR.42 Falco z jednostki 83 Sqd., 18 Gruppo, 3 Stormo, stacjonującej w Belgii jesienią 1940 i biorącej udział w bitwie o Anglię w ramach symbolicznej pomocy od Mussoliniego dla Luftwaffe.
Model wykonany z zestawu Italeri wznowionego z okazji okrągłej rocznicy BoB.