M-270 MLRS Operation Desert Storm 1991 1/72

Model zbudowany na podstawie żywicznego zestawu ARMO. Układ jezdny pochodzi z modelu Bradley’a Revell-a. Mnóstwo własnych przeróbek poprawiających i uzupełniających detale.

Malowanie i oznaczenia (kalkomanie wg. własnego projektu): Bateria A, 94th Field Artillery, 1st Armored Division na podstawie fotografii