Red Baron RB-51

Kupiłem zestaw Kiwi Resin w podziałce 1/48, ale wykorzystałem z niego tylko kilka części i kalkomanie. Reszta to ICM i samoróbka, szczegóły w MiniReplice 75.