VI Wystawa Modelarska, Mińsk Mazowiecki 2020

W dniach 22-23 lutego 2020 r. miała miejsce kolejna, już VI Wystawa Modelarska zorganizowana przez Spółdzielnię Mieszkaniową „PRZEŁOM” w Mińsku Mazowieckim oraz grupę entuzjastów modelarstwa redukcyjnego z Mińskiego Klubu Modelarskiego „Sęp”.
Wystawa odbyła się w Zespole Szkół Miejskich nr 1 przy ul.Kopernika 9 pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki.
Celem Wystawy była popularyzacja modelarstwa, zainteresowań technicznych i historycznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz promowanie aktywnej formy spędzania wolnego czasu.
Po długiej zimowej przerwie modelarze dopisali bardzo licznie prezentując zarówno modele premierowe – tu szczególną uwagę zwracał model samolotu PZL P.11C w skali 1:32 wykonany przez Andrzeja Ligockiego ze świeżo wydanego, powszechnie oczekiwanego zestawu IBG i wielki model Liberatora Marcina Chruścielewskiego, jak też modele prezentowane już na wcześniejszych wystawach modelarskich. Oprócz modelarzy z Mazowsza i innych regionów kraju w wystawie wzięła udział liczna grupa modelarzy z Litwy i Łotwy. Między innymi przy wystawie odbyło się Walne Zebranie stowarzyszenia IPMS Polska, które zatwierdziło wymagane przepisami sprawozdania za rok 2019.
Jak zwykle impreza była okazją do licznych spotkań w gronie przyjaciół i znajomych, wymiany doświadczeń i omówienia planów na nadchodzący sezon.
I nikt wówczas nie mógł przewidzieć, że z uwagi na pandemię która miała nadejść za kilka tygodni będzie to pierwsze i zarazem prawdopodobnie ostatnie większe spotkanie modelarskie w 2020 r. zorganizowane w zwyczajowo przyjętej formule …

Tekst i zdjęcia: IPMS Polska