PZL.37A Los, IBG, 1/72

Model w barwach 212 Eskadry Bombowej przedstawiający samolot o nazwie własnej WIELKA NIEDŹWIEDZICA, nr fabryczny 72.5, oznaczenie kodowe 134-N.
Oryginalny samolot został zdobyty przez Niemców w Małaszewiczach we wrześniu 1939 r. i zniszczony wraz z innymi polskimi samolotami w trakcie kręcenia filmu “Kampfgeschwader Lützow”.