PZL.37D Los, konwersja IBG, 1/72

Konwersja zestawu IBG do eksportowej wersji PZL.37D. (Łoś IV).
Samolot PZL.37D wyposażony był w najmocniejsze dostępne silniki – Gnome-Rhone 14N20/21 o mocy 2 x 1 050 KM. Planowano eksport do Rumunii, Turcji i Grecji.