SBLim-2A n/b 2004, Eduard, 1/72

Model wykonany z zestawu Eduarda ze zmianami do wersji SBLim-2A – hamulce, przemieszczenie niektórych wzierników, uzbrojenie i wygląd lawety.

Waloryzacja:
– nitowanie;
– grzebienie na skrzydłach;
– kółko przednie (w zestawie odlane razem z golenią, wrrr…)
– zaczepy zbiorników;
– anteny, pitot itp.;
– fotele i wyposażenie kabiny

Malowanie oparte o zdjęcia wymagające sporych interpretacji archeologicznych. Kalki w większości od ModelMakera, nazwiska załogi na burtach – Pepsi_Adam.